Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hợp chất macatanarin A và phương pháp phân lập hợp chất này từ quả cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg)

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 15:19 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hợp chất macatanarin A và phương pháp phân lập hợp chất này từ quả cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg)
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-03517
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/01/2014
5. Ngày cấp 27/01/2014
6. Chủ sở hữu chính Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Đoàn Thị Mai Hương (VN), Nguyễn Văn Hùng (VN), Phạm Văn Cường (VN), Châu Văn Minh (VN), Nguyễn Thuỳ Linh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hợp chất mới (2S,3R,4aR,9aR)-5-[3,5-dihydroxy-4-(3- metylbut-2-enyl)styryl)-l,l,4a-trimetyl-2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-lH-xanthen-2,3,7-triol (Macatanarin A) có công thức 1. Hợp chất này có hoạt tính gây độc tế bào đối với bốn dòng tế bào ung thư như ung thư biểu mô KB, ung thư vú MCF-7, ung thư ruột HCTl 16 và ung thư máu HL60. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phân lập hợp chất này từ quả cây Bạch đàn nam (Macaranga tanarius (L.) Muell.-Arg).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right