Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hợp chất este 1-O-[E-xinamoyl-(1->3)-L-alpha- rhamnopyranosyl- (1->6)-beta-D-glucopyranosyl] của axit E-xinamic và phương pháp chiết hợp chất này từ cây bồ kết (Gleditschia australis Hemsl.)

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 13:55 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hợp chất este 1-O-[E-xinamoyl-(1->3)-L-alpha- rhamnopyranosyl- (1->6)-beta-D-glucopyranosyl] của axit E-xinamic và phương pháp chiết hợp chất này từ cây bồ kết (Gleditschia australis Hemsl.)
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2006-00997
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 22/06/2006
5. Ngày cấp 22/06/2006
6. Chủ sở hữu chính Viện Hoá học các Hợp chất Thiên nhiên (VN) 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
7. Tác giả Châu Văn Minh (VN), Lê Mai Hương (VN), Phan Văn Kiệm (VN), Nguyễn Thị Hồng Vân (VN), Nguyễn Tiến Hùng (VN), Phạm Khắc Tiệp (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hợp chất este l-O-[E-xinamoyl-(1-3)-L-a- rhamnopyranosyl-(1-6]-b-D-glucopyranosyl] của axit E-xinamic có công thức cấu tạo (I): và đến phương pháp chiết hợp chất này từ lá cây bồ kết (Gleditschia australis Hemsl.) Việt Nam. Hợp chất theo sáng chế có khả năng kháng trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa, kháng tụ cầu vàng Staphylococcus aureus và kháng nấm sợi Fusarium oxysporum. Từ hoạt tính này, hợp chất theo sáng chế có thể được nghiên cứu để sử dụng trong ngành dược để bào chế dược phẩm có tác dụng phòng và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến hợp chất este l-O-[E-xinamoyl-(1-3)-L-a- rhamnopyranosyl-(1-6]-b-D-glucopyranosyl] của axit E-xinamic có công thức cấu tạo (I):


và đến phương pháp chiết hợp chất này từ lá cây bồ kết (Gleditschia australis Hemsl.) Việt Nam. Hợp chất theo sáng chế có khả năng kháng trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa, kháng tụ cầu vàng Staphylococcus aureus và kháng nấm sợi Fusarium oxysporum. Từ hoạt tính này, hợp chất theo sáng chế có thể được nghiên cứu để sử dụng trong ngành dược để bào chế dược phẩm có tác dụng phòng và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right