Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hỗn hợp nguyên liệu để chế tạo đá nhân tạo, đá nhân tạo và phương pháp chế tạo.

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 16:05 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hỗn hợp nguyên liệu để chế tạo đá nhân tạo, đá nhân tạo và phương pháp chế tạo.
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000278-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 22/01/2002
5. Ngày cấp 22/01/2002
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Phúc (VN)
7. Tác giả Nguyễn Văn Thành (VN)
8. Điểm nổi bật
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right