Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hỗn hợp có tác dụng ức chế Enterovirut 71 (EV-71) gây bệnh tay chân miệng, dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 15:57 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hỗn hợp có tác dụng ức chế Enterovirut 71 (EV-71) gây bệnh tay chân miệng, dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-03376
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/05/2014
5. Ngày cấp 26/05/2014
6. Chủ sở hữu chính Đặng Việt Hùng (VN)
7. Tác giả Đặng Việt Hùng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hỗn hợp mới có hiệu quả cao trong việc ức chế Enterovirut 71 (EV-71) gây bệnh chân tay miệng. Thành phần của hỗn hợp này chứa chất chiết từ sắn dây, chất chiết từ tỏi và một trong các chất chiết từ các dược liệu bao gồm bản lan can (lsatis indigotica), cây giấp cá (Houttuynia cordata), đan sâm (salvia miltiorrhiza), bảy lá một hoa (Paris polyphylla) ở các tỷ lệ khác nhau. Sáng chế cũng đề xuất các dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right