Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hỗn hợp có tác dụng phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não, dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 14:38 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hỗn hợp có tác dụng phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não, dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-00930
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/05/2014
5. Ngày cấp 26/05/2014
6. Chủ sở hữu chính Đặng Việt Hùng (VN)
7. Tác giả Đặng Việt Hùng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hỗn hợp có nguồn gốc tự nhiên có tác dụng phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não chứa các thành phần gồm lumbrokinaza, rutin và ginsenozit Rb1 với các tỷ lệ khác nhau. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right