Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống xe triền được nâng hạ và chuyển hướng bằng thủy lực

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 16:18 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống xe triền được nâng hạ và chuyển hướng bằng thủy lực
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2010-00011
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/07/2011
5. Ngày cấp 25/07/2011
6. Chủ sở hữu chính Hà Sơn Hải
7. Tác giả Nguyễn Văn Thống (VN), Hà Sơn Hải (VN), Nguyễn Tư Bửu (VN), Đỗ Xuân Ngôi (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống xe triển được nâng hạ và chuyền hướng bằng thủy lực một cách tự động được dùng trong hệ thống sàn nâng tàu đồng bộ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right