Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống và phương pháp truy cập thông tin điện tử cho người khiếm thị

Cập nhật Thứ tư - 27/01/2016 10:30 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống và phương pháp truy cập thông tin điện tử cho người khiếm thị
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2006-01731
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/04/2008
5. Ngày cấp 25/04/2008
6. Chủ sở hữu chính Thân Thế Hào (VN)
7. Tác giả Thân Thế Hào (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất một hệ thống gồm có máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu dạng tập tin âm thanh được đọc và ghi âm sẵn và các mã số tương ứng, bộ nhập lệnh, máy vi tính hay máy truy cập thông tin điện tử đọc sẵn để xử lý và xuất thông tin ra loa dưới dạng âm thanh. Để người khiếm thị truy cập và lựa chọn được thông tin điện tử đọc sẵn, sáng chế đề xuất một phương pháp được gồm các bước: người khiếm thị nghe các liệt kê tiêu đề thông tin rồi chọn bài muốn nghe bằng nút tương ứng trên bộ nhập lệnh của máy vi tính hay máy truy cập thông tin điện tử đọc sẵn, sau đó bài đọc sẵn sẽ được phát ra loa, người khiếm thị có thể điều khiển các phím chức năng để kích hoạt các chế độ làm việc.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề xuất một hệ thống gồm có máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu dạng tập tin âm thanh được đọc và ghi âm sẵn và các mã số tương ứng, bộ nhập lệnh, máy vi tính hay máy truy cập thông tin điện tử đọc sẵn để xử lý và xuất thông tin ra loa dưới dạng âm thanh. Để người khiếm thị truy cập và lựa chọn được thông tin điện tử đọc sẵn, sáng chế đề xuất một phương pháp được gồm các bước: người khiếm thị nghe các liệt kê tiêu đề thông tin rồi chọn bài muốn nghe bằng nút tương ứng trên bộ nhập lệnh của máy vi tính hay máy truy cập thông tin điện tử đọc sẵn, sau đó bài đọc sẵn sẽ được phát ra loa, người khiếm thị có thể điều khiển các phím chức năng để kích hoạt các chế độ làm việc. 
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right