Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống và phương pháp cho thiết bị thu, lưu trữ và truyền thẻ dải từ tính

Cập nhật Thứ ba - 05/01/2016 15:57 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống và phương pháp cho thiết bị thu, lưu trữ và truyền thẻ dải từ tính
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02758
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2015
5. Ngày cấp 25/11/2015
6. Chủ sở hữu chính GRAYLIN, William W. (US)
7. Tác giả GRAYLIN, William W. (US)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp cho thiết bị thu, lưu trữ và truyền thẻ thanh toán với các khả năng truyền dải từ tính mà không cần tiếp xúc với đầu bộ phận đọc từ tính bao gồm bộ phận truyền phát từ trường bao gồm bộ phận dẫn và bộ phận cảm ứng, bộ vi xử lý, bộ nhớ hoặc thành phần an ninh, pin, bộ phận đọc dải từ tính (magnetic stripe reader - MSR), giao diện giắc auđio làm việc cùng với thiết bị liên lạc di động của người tiêu dùng và ứng dụng ví để thu dữ liệu thẻ dải từ tính, lưu dữ liệu một cách an toàn, và truyền dữ liệu này tới thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (point of sale - POS) của người bán, hệ thống điểm thanh toán, hoặc thiết bị MSR khác. Hệ thống tạo ra cảm giác thuận tiện trong khi mua sắm cho người mua và tạo các giao dịch an toàn và nhiều thông tin cho người bán.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
 
Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp cho thiết bị thu, lưu trữ và truyền thẻ thanh toán với các khả năng truyền dải từ tính mà không cần tiếp xúc với đầu bộ phận đọc từ tính bao gồm bộ phận truyền phát từ trường bao gồm bộ phận dẫn và bộ phận cảm ứng, bộ vi xử lý, bộ nhớ hoặc thành phần an ninh, pin, bộ phận đọc dải từ tính (magnetic stripe reader - MSR), giao diện giắc auđio làm việc cùng với thiết bị liên lạc di động của người tiêu dùng và ứng dụng ví để thu dữ liệu thẻ dải từ tính, lưu dữ liệu một cách an toàn, và truyền dữ liệu này tới thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (point of sale - POS) của người bán, hệ thống điểm thanh toán, hoặc thiết bị MSR khác. Hệ thống tạo ra cảm giác thuận tiện trong khi mua sắm cho người mua và tạo các giao dịch an toàn và nhiều thông tin cho người bán.
 
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right