Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống thanh đà và thanh chống cách điện

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 15:53 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống thanh đà và thanh chống cách điện
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00056
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/09/2015
5. Ngày cấp 25/09/2015
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Trọng Hiếu (VN)
7. Tác giả Nguyễn Trọng Hiếu (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập tới hệ thống thanh đà và thanh chống cách điện bao gồm thanh đà sắt được làm theo dạng chữ V, thanh chống cách điện có thể ở dạng thanh dẹp thẳng hoặc dạng chữ V. Thanh đà và thanh chống được làm từ sắt và được được ép dính lớp silicon cách điện hoặc nhựa cách điện lên toàn bộ bề mặt ngoài. Qua đây giúp ngăn cản triệt để được sự cố phóng điện do động vật và cây cối gây ra khi tiếp xúc giữa dây dẫn điện và thanh đà sắt.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right