Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống rađio trên Internet

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 11:14 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống rađio trên Internet
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-00222
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/03/2013
5. Ngày cấp 25/03/2013
6. Chủ sở hữu chính Kênh VOV Giao thông Quốc Gia
7. Tác giả Vũ Minh Tuấn (VN), Ngô Tuấn Dũng (VN), Đỗ Văn Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất hệ thống rađio qua Internet. Theo một phương án, hệ thống theo sáng chế bao gồm: các kênh rađio được mã hóa tạo thành luồng auđio truyền tới hệ thống cáp quang và được định tuyến với lớp 3 về trung tâm, trung tâm gồm: hệ thống máy chủ phát đồng thời phát auđio trực tuyến cho từng kênh auđio đa phương hay trực tuyến theo thời gian thực trên website và lưu trữ toàn bộ các luồng auđio được lưu trữ dưới dạng tệp chuẩn định trước như ( mp3, AAC, Mpeg...); hệ thống máy chủ phát đồng thời các luồng auđio để các thiết bị cầm tay sử dụng phần mềm nghe rađio theo thời gian thực và nghe lại từ hệ thống lưu trữ khi được ỵêu cầu nghe theo yêu cầư FPGA (mảng cổng lập trình bằng trường) để cân bằng tải cho hệ thống khi các thiết bị đầu cuối gửi yêu cầu tới máy chủ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right