Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống quản lý chính xác dựa trên việc đóng ngắt nguồn điện EMS

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 09:12 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống quản lý chính xác dựa trên việc đóng ngắt nguồn điện EMS
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02463
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Phạm Đình Mẫn (VN)
7. Tác giả Phạm Đình Mẫn (VN)
8. Điểm nổi bật
Hệ thống quản lý chính xác dựa trên việc đóng ngắt nguồn điện EMS là hệ thống quản lý chính xác cho các đối tượng: Khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, masage, bida, máy game, văn phòng, công sở... Sự chính xác của hệ thống có được nhờ phương pháp sử dụng máy vi tính quản lý, điều khiển đóng / ngắt điện cho các phòng / thiết bị cần quản lý, hiến thị tự động thông tin thanh toán cho khách hàng qua màn Led (11). Hệ thống quản lý chính xác EMS gồm phần cứng và phần mềm. Phần mềm của hệ thống gồm 3 bộ: H-EMS dành cho khách sạn, nhà nghỉ; K-EMS dành cho dịch vụ Karaoke, massage, bida, máy game...; O-EMS dành cho văn phòng, công sở, phòng thí nghiệm, các tòa nhà. Phần cứng của hệ thống được thiết kế gồm các trung tâm nhận lệnh là các Master (3) nhận lệnh từ máy tính qua đường truyền thông tiêu chuẩn RS485 và điều khiển các môđun đóng ngắt công suất cao Slave (5) đóng / ngắt điện cho các phòng / thiết bị cần quản lý qua đường điều khiển (4) không có điện áp trên các dây ở trạng thái chờ. Hệ thống có thể mở rộng tối đa 255 Master (3) và 4080 Slave (5) tương ứng với 4080 phòng / thiết bị. Các Slave giữ trạng thái đóng / ngắt mà không cần nguồn nuôi.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right