Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống máng bay cho máy bay hiệu ứng mặt đất có dãy bánh xe liên hoàn

Cập nhật Thứ bảy - 20/02/2016 10:32 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống máng bay cho máy bay hiệu ứng mặt đất có dãy bánh xe liên hoàn
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-01478
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/10/2011
5. Ngày cấp 25/10/2011
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Đức Thanh (VN)
7. Tác giả Nguyễn Đức Thanh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hệ thống máng bay gồm các cột trụ đỡ máng bay được lắp các đoạn đường băng cho máy bay hiệu ứng mặt đất để sử dụng cho các dãy bánh xe liên hoàn. Các trụ đỡ đặt cơ bản cách đều nhau, có khoảng cách giữa hai trụ liền kề nhỏ hơn 1/2 chiều dài của một dãy bánh máy bay liên hoàn. Dãy bánh xe liên hoàn được lắp ráp liên tục; khoảng cách tâm hai bánh xe liền nhau nhỏ hơn bề ngang đoạn đường băng để bánh trước rời bề mặt, bánh tiếp theo đã chạy trên bề mặt này. Cánh máy bay dài suốt dọc thân máy bay để tăng hiệu ứng mặt đất và lắp nhiều cánh lái dẫn hướng và phanh, phối hợp với càng dẫn hướng, dãy bánh liên hoàn ở giữa càng dẫn hướng và càng phanh.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right