Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống định hướng anten thu hình

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 11:29 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống định hướng anten thu hình
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000415-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 20/08/2004
5. Ngày cấp 20/08/2004
6. Chủ sở hữu chính Doanh nghiệp Tư nhân Điện tử Thanh Sơn (VN)
7. Tác giả Chiêm Quốc Sơn (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống điều khiển tự động anten thu sóng truyền hình, trong đó có bộ phận điều khiển động cơ xoay anten đến vị trí tốt nhất để thu sóng truyền hình. Nguyên lý điều khiển của hệ thống là mô phỏng quá trình dò hướng thu sóng tối ưu của người sử dụng, ghi nhận thời gian quay của anten từ một điểm mốc đến một điểm xác định, từ đó điều khiển động cơ lặp lại hành trình đó khi nhận lệnh từ người sử dụng. Hệ thống còn bao gồm bộ nhớ để ghi lại các thời đoạn tương ứng với các vị trí tối ưu để chuyển cho bộ phận điều khiển xử lý sau đó phát ra tín hiệu điều khiển động cơ quay trong thời gian xác định, nhờ đó xoay anten đến vị trí đã được ghi nhớ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right