Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống cảnh báo cháy khẩn cấp

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 16:31 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thống cảnh báo cháy khẩn cấp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-03541
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần Techpal
7. Tác giả Vũ Ngọc Đỉnh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hệ thống cảnh báo cháy khẩn cấp ứng dụng trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy, và có thể ứng dụng mở rộng trong công tác cảnh báo khẩn cấp nói chung. Thành phần chính của hệ thống cảnh báo cháy khẩn cấp là thiết bị báo cháy khẩn cấp có thể tích hợp trong các hệ thống phòng cháy và chữa cháy đã có thông qua tín hiệu từ tủ báo cháy trung tâm hoặc có thể triển khai lắp đặt trực tiếp với cảm biến báo cháy. Tín hiệu cảnh báo được truyền trực tiếp về trung tâm cứu hộ với các dữ liệu mở rộng (vị trí cháy, thời gian, thông tin về người liên hệ, ...) sẽ giúp công tác chữa cháy được triển khai nhanh và thuận lợi nhất, khắc phục được những khuyết điểm của phương pháp báo cháy truyền thống qua hệ thống tổng đài điện thoại trước đây đồng thời nâng cao được mức độ dự phòng tin cậy của tín hiệu báo cháy.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right