Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thiết bị và quy trình sản xuất liên tục metyl este của axit béo sử dụng chất xúc tác chất lỏng ion

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 14:24 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ thiết bị và quy trình sản xuất liên tục metyl este của axit béo sử dụng chất xúc tác chất lỏng ion
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2015-00125
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 26/10/2015
5. Ngày cấp 26/10/2015
6. Chủ sở hữu chính Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu
7. Tác giả Vũ Thị Thu Hà (VN), Đặng Thị Thúy Hạnh (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN), Phạm Thị Nam Bình (VN), Đỗ Thanh Hải (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất liên tục FAME (fatty acid methyl ester - FAME) bao gồm các bước: - nạp hỗn hợp axit béo và hỗn hợp gồm metanol và chất xúc tác chất lỏng ion axit Bromsted luân phiên vào một trong hai thiết bị phản ứng; - thực hiện phản ứng chuyển hóa luân phiên trên một trong hai thiết bị phản ứng; - làm lắng để tách hỗn hợp metanol, chất xúc tác và nước ra khỏi sản phẩm chính; - thu hồi metanol dư bằng thiết bị chưng cất metanol; sấy trong chân không để tái sinh chất xúc tác; - tinh chế sản phẩm FAME bằng cách chưng cất đưới áp suất thấp. Đồng thời, giải pháp hữu ích cũng đề xuất hệ thiết bị dùng cho quy trình này.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right