Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ đo quang thông

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 09:00 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hệ đo quang thông
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02311
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Cao Xuân Quân
7. Tác giả Vũ Khánh Xuân (VN), Cao Xuân Quân (VN), Võ Thạch Sơn (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất hệ đo quang thông dùng để hiệu chuẩn, đo thử nghiệm quang thông đối với các nguồn sáng như đốn sợi đốt, đốn huỳnh quang, đốn compact, đốn LED, linh kiện LED, COB LEDs, SSLs,... Hệ đo quang thông bao gồm: quả cầu tích phân có đường kính d=lm, quang kế chuẩn, nguồn cung cấp điện DC, thiết bị đo dòng nhỏ, phần mềm đo quang để đo tự động quả cầu tích phân
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right