Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hầm phân tự hoại ba ngăn

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 10:11 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hầm phân tự hoại ba ngăn
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000794-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/11/2009
5. Ngày cấp 25/11/2009
6. Chủ sở hữu chính Hà Nam Trình (VN)
7. Tác giả Hà Nam Trình (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến hầm phân tự hoại ba ngăn bao gồm: ngăn chứa (A) có mép trên được lắp các ống vào (V); ngăn lắng (B) được bố trí liền kề ngăn chứa (A), ngăn lọc (C) được bố trí liền kề ngăn lắng (B), các ngăn này được nối với nhau bằng một ống chữ T (11, 12), một ống chữ T (13) khác được bố trí trên thành của ngăn lọc (C) được nối với ống ra (R).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right