Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hầm khí sinh học

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 14:43 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Hầm khí sinh học
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-00968
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/06/2013
5. Ngày cấp 25/06/2013
6. Chủ sở hữu chính Đào Xuân Hữu (VN)
7. Tác giả Đào Xuân Hữu (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến hầm khí sinh học bao gồm hầm phân huỷ yếm khí (1), bể áp lực (2), bể nạp phân (3) và ống dẫn phân (4) để dẫn phân vào hầm phân huỷ yếm khí (1). Hầm phân huỷ yếm khí (1) được làm bằng bê tông cốt thép và có dạng hình phễu. Thành hầm phân huỷ yếm khí (1) có mặt cắt đứng có dạng gần như hình thang với đáy lớn ở bên trên. Mặt trên (6) của hầm phân huỷ yếm khí (1) được đổ bê tông liền với thành hầm. Phân từ bể nạp phân (3) cùng với nước rửa được cho chảy qua ống cấp phân (4) vào hầm phân huỷ yếm khí (1). Đáy của hầm phân huỷ yếm khí (1) được làm dốc về phía bể áp lực (2). ống dãn khí (7) nối phần chứa khí (8) với bộ phận sử dụng khí. Bể áp lực (2) gồm ngăn chứa bã (2.l), ngăn lọc (2.2) và ngăn chứa nước thải (2.3). Hầm phân huỷ yếm khí (1) có cửa xả đáy (9) được bố trí ở sát đáy hầm phân huỷ yếm khí (1) để nối thông với đáy của ngăn chứa bã (2.1) của bể áp lực (2). Đáy của ngăn chứa bã (2.1) được làm lâm xuống để chứa đất cát, bã chìm (5) chảy từ hầm phân huỷ yếm khí (1) sang. Bã nổi (11) được nổi lên phía trên ngăn chứa bã (2.1). Ngăn lọc (2.2) có tác dụng giữ bã ở lại ngăn (2.1) để nước thải chảy sang ngăn chứa nước thải (2.3) trong hơn, ngăn chứa nước thải (2.3) có tác dụng lắng đọng thêm cặn của nước thải để khi xả ra ngoài môi trường được trong sạch hơn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right