Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Gối võng dùng cho trẻ sơ sinh

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 15:02 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Gối võng dùng cho trẻ sơ sinh
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02571
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/09/2015
5. Ngày cấp 25/09/2015
6. Chủ sở hữu chính Hà Đại Đồng (VN)
7. Tác giả Hà Đại Đồng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến gối vâng dùng cho trẻ sơ sinh, trong đó gối vâng này bao gồm khung đế (1) được gắn khớp với thang gối (2) bằng cách cho thay thang (22) tỳ lên ngàm đỡ (111) tạo ra khung thang có độ mở được giới hạn bởi thanh hãm (12) và thanh chặn (13), hai đầu ngàm khớp (211) trên khung thang (21) được gắn khớp với thanh cài (32) của vâng gối (3) tạo ra dạng vâng, chiều cao của mặt gối so với khung đế được điều chỉnh thông qua độ mở của khung thang (21) bởi điều chỉnh chiều dài của vít hãm (212).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right