Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Giá treo

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 17:00 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Giá treo
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000663-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/12/2007
5. Ngày cấp 25/12/2007
6. Chủ sở hữu chính Đỗ Minh Nghiệp (VN)
7. Tác giả Đỗ Minh Nghiệp (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất bột hàn răng có cấu trúc nanô tinh thể không tạo pha gama-2 (g2 - Sn7Hg) từ các nguyên liệu Ag với lượng 40% trọng lượng, Sn với lượng 29% trọng lượng và Cu với lượng 31% trọng lượng. Bột hàn răng thu được theo phương pháp này có độ mịn và độ đồng nhất cao, thời gian đông cứng thích hợp cho việc hàn, đủ rắn để tạo hình và không bị biến dạng hoặc nứt vỡ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right