Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Giá đỡ nắp bình nhiên liệu của xe máy

Cập nhật Thứ tư - 27/01/2016 08:30 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Giá đỡ nắp bình nhiên liệu của xe máy
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0001215-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 09/12/2014
5. Ngày cấp 09/12/2014
6. Chủ sở hữu chính Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP) (VN)
7. Tác giả Trần Thiện Thanh (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến giá đỡ nắp bình nhiên liệu (1) cho xe máy làm bằng một gọng thép được uốn định hình tạo thành thân giá đỡ, thân giá đỡ được định vị bằng hai chân giá đỡ và chốt định vị. Giá đỡ (1) được lắp vào khoang hành lý (3) bằng cách đưa chốt định vị của giá đỡ vào lỗ định vị trên miệng hộc (5) của khoang hành lý (3) và siết chặt hai chân giá đỡ vào hai mặt định vị (9) trên miệng hộc (5) của khoang hành lý (3) bởi hai vít.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right