Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Giá đỡ gắn tường dùng cho màn hình tinh thể lỏng

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 08:46 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Giá đỡ gắn tường dùng cho màn hình tinh thể lỏng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0009278-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 16/05/2011
5. Ngày cấp 16/05/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ tổng hợp Thịnh Vượng (VN)
7. Tác giả Phí Hồng Thịnh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến giá đỡ gắn tường dùng cho màn hình tinh thể lỏng bao gồm hai bộ phận: bộ phận dùng để gắn màn hình và bộ phận dùng để thay đổi độ nghiêng của màn hình. Bộ phận dùng để gắn màn hình được tạo bởi hai nửa có dạng hình chữ C có thể dịch chuyển tương đối với nhau để có thể thay đổi kích thước của giá đỡ tương ứng với kích thước của màn hình được sử dụng. Mỗi nửa hình chữ C được tạo bởi một thanh đứng bằng kim loại và một cặp thanh ngang bằng kim loại. Trên mỗi thanh đứng có các rãnh tương ứng được bố trí nằm dọc thân thanh đứng và có kích cỡ phù hợp để lắp màn hình. Bộ phận dùng để thay đổi độ nghiêng của màn hình gồm hai tấm thép góc liên kết với hai thanh đứng của bộ phận dùng để gắn màn hình tại cả hai đầu, trong đó tại vị trí liên kết ở đầu phía trên có một rãnh hình vòng cung dùng để thay đổi vị trí tương đối giữa bộ phận dùng để gắn màn hình so với hai tấm thép góc tùy theo độ nghiêng mong muốn của màn hình.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right