Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Ghế vật lý trị liệu đa năng cho người bệnh

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 15:06 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Ghế vật lý trị liệu đa năng cho người bệnh
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-03475
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/04/2014
5. Ngày cấp 25/04/2014
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Tấn Đức (VN)
7. Tác giả Nguyễn Tấn Đức (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến ghế vật lý trị liệu liệu đa năng cho người bệnh, ghế này bao gồm phần ghế ngồi (1) là một khối rộng có mặt ghế (11) phẳng nằm ngang, tốt hơn là có bốn chân ở dưới; phần lưng ghế (2) được liên kết với và có thể quay tương đối so với phần ghế ngồi (1) để có thể tạo thành một góc nghiêng a xác định so với mặt phẳng nằm ngang của phần ghế ngồi (1); và phần để chân (3) được gắn có thể tháo ra được vào phần ghế ngồi (1) sao cho mặt trên tạo thành một mặt để chân (31) phẳng nằm ngang có độ cao bằng độ cao của mặt ghế (11); khác biệt ở chỗ, trên mặt của phần để chân được lắp, có thể tháo ra được khi cần, một hộp động cơ (4), bên trong hộp động cơ này trang bị một môtơ (41) được liên kết với một cơ cấu vận động chân (5) được lắp bên ngoài hộp động cơ (4), và cơ cấu vận động chân (5) được liên kết với cơ cấu vận động tay 6 sao cho khi môtơ (41) quay thì cơ cấu vận động chân (5) và cơ cấu vận động tay (6) cũng sẽ chuyển động liên hoàn. Ghế theo sáng chế còn được trang bị cơ cấu day ấn (7) có khả năng tiếp xúc tỳ bám đều với bề mặt da của lưng bệnh nhân ở mọi điểm tiếp xúc bao gồm cả phần eo lưng và phần cổ, đồng thời thực hiện được các thao tác day ấn tương tự như thao tác bấm huyệt (bao gồm thao tác day ấn nông và day ấn sâu luân phiên) của bác sỹ lên cơ thể người.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right