Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Gạch bê tông có lõi bằng vật liệu nhẹ

Cập nhật Thứ bảy - 20/02/2016 11:07 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Gạch bê tông có lõi bằng vật liệu nhẹ
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-01974
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/02/2013
5. Ngày cấp 25/02/2013
6. Chủ sở hữu chính Võ Thị Hà
7. Tác giả Nguyễn Công Khanh (VN)
8. Điểm nổi bật
Gạch bê tông có lâi bằng vật liệu nhẹ bao gồm một lâi bằng vật liệu nhẹ và một lớp bê tông dầy bao kín xung quanh lâi, trong đó hình dáng và cấu trúc của lâi vật liệu nhẹ định hình cấu trúc bê tông bên trong của viên gạch và hình dáng bên ngoài của lớp bê tông này là một hình khối chữ nhật gồm: - hai bề mặt nằm ngang trên và dưới song song với nhau; - hai bề mặt thẳng đứng song song với nhau và rộng diện tích được gọi là bề mặt trước và sau; - hai bề mặt thẳng đứng song song với nhau và có diện tích nhỏ hơn được gọi là bề mặt phải và trái.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right