Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Dụng cụ giữ chỉ nha khoa và quy trình sản xuất dụng cụ này

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:47 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Dụng cụ giữ chỉ nha khoa và quy trình sản xuất dụng cụ này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02176
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Phạm Văn Kiện (VN)
7. Tác giả Phạm Văn Kiện (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến dụng cụ giữ chỉ nha khoa và quy trình sản xuất dụng cụ này. Dụng cụ giữ chỉ nha khoa theo sáng chế bao gồm: phần đầu có các đầu căng chỉ; phần chuôi cầm; và phần thân giữa có bộ phận giữ chỉ để giữ các đầu của chỉ nha khoa; trong đó bộ phận giữ chỉ gồm có: chi tiết có ren trong có thể bắt chặt với chi tiết có ren ngoài nhờ sự ăn khớp ren, và rãnh giữ chỉ được tạo ra trên chi tiết có ren ngoài sao cho khi người sử dụng căng chỉ nha khoa qua các đầu căng chỉ, các đầu của chỉ được chập lại và kéo qua rãnh giữ chỉ này, chỉ dễ dàng được cố định tại rãnh giữ chỉ và có ít nhất một phần chỉ tiếp xúc phần ren ngoài của chi tiết có ren ngoài, nhờ vậy khi chi tiết có ren trong được xoay để bắt chặt vào chi tiết có ren ngoài, phần chỉ nêu trên sẽ bị kẹt chặt giữa các chi tiết có ren trong và ren ngoài, nhờ đó được giữ chắc chắn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right