Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Đồng hồ kích thước lớn

Cập nhật Thứ tư - 27/01/2016 08:45 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Đồng hồ kích thước lớn
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000912-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 12/09/2011
5. Ngày cấp 12/09/2011
6. Chủ sở hữu chính Doanh nghiệp tư nhân thương mại sản xuất Phương Đức (VN)
7. Tác giả Phạm Hoàng Nga (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất đồng hồ kích thước lớn đặt ở nơi công cộng có kết cấu gồm môtơ, bộ chỉ thị giờ, hệ thống truyền động để truyền chuyển động từ môtơ tới bộ chỉ thị giờ, bộ tạo dao động tạo ra tần số chuẩn để cấp xung điều khiển cấp điện, bộ điều khiển môtơ để cấp điện cho môtơ theo chu kỳ của xung điều khiển cấp điện, cơ cấu cam hành trình kết hợp với bộ cảm biến để xác định số vòng quay của cơ cấu cam hành trình và biến đổi thành tín hiệu để điều khiển ngắt điện môtơ khi cam hành trình quay được số vòng được xác định phụ thuộc vào chu kỳ của xung điều khiển cấp điện và tỷ số truyền giữa trục cam hành trình và bộ chỉ thị giờ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right