Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Động cơ vận hành nhờ sự dẫn động của lực từ

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 17:16 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Động cơ vận hành nhờ sự dẫn động của lực từ
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-02542
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/01/2015
5. Ngày cấp 26/01/2015
6. Chủ sở hữu chính Đỗ Anh Tài (VN)
7. Tác giả Đỗ Anh Tài (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến động cơ vận hành nhờ sự dẫn động của lực từ sử dụng nguồn lực (lực hút - từ lực) cố định của nam châm vĩnh cửu và ứng dụng nguyên lý "trong môi trường kín của kim loại có độ từ thẩm rất cao, từ trường, từ lực của nam châm vĩnh cửu bị nhốt (ngăn), không bị rò ra bên ngoài". Động cơ vận hành nhờ sự dẫn động của lực từ theo sáng chế có hình dạng tương tự một hệ thống xilanh, vận hành và sinh công hữu ích ra bên ngoài nhờ hệ thống đóng mở tự động nguồn từ lực cố định của nam châm vĩnh cửu.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right