Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Đồ chơi tập vẽ và tô màu

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 09:16 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Đồ chơi tập vẽ và tô màu
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-00265
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/07/2015
5. Ngày cấp 27/07/2015
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long
7. Tác giả Cô Gia Thọ (VN)
8. Điểm nổi bật
Để giúp trẻ em phát triển nhận thức về hình vẽ, bố cục và màu sắc, sáng chế đề xuất đồ chơi tập vẽ và tô màu có dạng tấm phẳng trên đó có cắt lâm các hình dạng nhất định, trong đó các hình dạng là các phần của một hình vẽ. Một phương án cụ thể của đồ chơi tập vẽ và tô màu theo sáng chế bao gồm dạng tấm phẳng hình chữ nhật, trên đó có cắt lâm các hình dạng của một cây tảo, cụ thể là có thân cây (11), tán cây (13), hoa (12), quả (14) và đám cỏ (15) dưới gốc cây.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right