Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Đế gá thanh cản trong máy xát trắng gạo

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 09:06 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Đế gá thanh cản trong máy xát trắng gạo
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000421-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 21/08/2004
5. Ngày cấp 21/09/2004
6. Chủ sở hữu chính Công ty cơ khí Long An (VN)
7. Tác giả Đào Quang Tuyến (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất dạng cải tiến của đế gá thanh cản trong máy xát trắng gạo bằng cách tăng độ dày của phần tiếp xúc với khe trượt gắn trên thành trong của máy xát trắng gạo.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right