Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Đầu tóc giả tháo lắp được

Cập nhật Thứ ba - 16/02/2016 13:50 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Đầu tóc giả tháo lắp được
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2009-00234
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 27/06/2011
5. Ngày cấp 27/06/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nam Đại Dương
7. Tác giả Lại Quốc Phương (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến dầu tóc giả tháo lắp dược gồm: phần đầu giả và phần tóc giả; ở phần đầu giả được tạo một đường rãnh (2.1) hơi sâu vào bên trong, đường rãnh này được tạo chạy dọc theo khắp phần đầu giả; ở phía trên dỉnh trán của đầu giả mặt phía trước được tạo một lỗ sâu (2.2) để gắn phần chốt của bộ phận tóc giả vào đề giữ cố định. ở phần bộ phận gắn tóc giả; bề mặt bên ngoài được kết những lớp tóc giả, phần bên trong được làm lâm vào và khớp với phần nhô ra của phần đỉnh dầu; phần viền bên ngoài được tạo dáng lên xuống theo đường rãnh ở trên phần đầu giả và phần đường viền này được tạo hai đường gờ trên và dưới, ngoài ra theo hình H.4 ở phần đỉnh của phần gắn tóc giả được tạo một cái chốt (4.1) và phần cuối được tạo một miếng hình thang (4.2) để khi tháo lắp phần tóc giả và phần đầu giả thì sẽ nắm miếng này để kéo phần tóc giả ra.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right