Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Đầu nối ống và phương pháp nối đường ống bằng cách sử dụng đầu nối này

Cập nhật Thứ ba - 16/02/2016 16:17 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Đầu nối ống và phương pháp nối đường ống bằng cách sử dụng đầu nối này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-00727
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/07/2012
5. Ngày cấp 25/07/2012
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị y tế Bắc Việt
7. Tác giả Phan Văn Tính (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến đầu nối ống dùng để nối đường ống, đầu nối này bao gồm thân đầu nối, các bạc chặn, các gioăng, các bạc đẩy và các đai ốc. Đầu nối này có kết cấu đơn giản, độ bền cao, dễ chế tạo, việc ghép nối đơn giản mà vẫn đảm bảo độ kín và độ bền cao hơn hẳn so với các giải pháp thông thường. Đầu nối theo sáng chế có thể dùng để nối các đường ống có đường kính bằng nhau hoặc khác nhau. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp nối đường ống bằng cách sử dụng đầu nối này.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right