Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Công cụ định hình chậu cảnh

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 09:58 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Công cụ định hình chậu cảnh
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000478-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 20/07/2005
5. Ngày cấp 20/07/2005
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Thành Hiệp (VN)
7. Tác giả Nguyễn Thành Hiệp (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất công cụ định hình chậu cảnh, cụ thể là tạo các sản phẩm có hình dạng khác nhau từ vật liệu dẻo như xi măng, thạch cao, v.v. trên cơ sở tạo hình trên bề mặt với khuôn đơn giản trên nguyên lý đồng dạng hình học. Công cụ định hình theo giải pháp hữu ích gồm khuôn hoa văn chuyển động tựa lên trên một khuôn tạo hình, nhờ đó sản phẩm tạo hình có mặt cắt ngang đồng dạng với khuôn tạo hình đồng thời có hoa văn bề mặt là quĩ tích của khuôn hoa văn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right