Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Con quay vi cơ âm thoa

Cập nhật Thứ bảy - 20/02/2016 11:13 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Con quay vi cơ âm thoa
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-02061
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/05/2012
5. Ngày cấp 25/05/2012
6. Chủ sở hữu chính Trường đại học bách khoa Hà Nội
7. Tác giả Trịnh Quang Thông (VN), Vũ Ngọc Hùng (VN), Nguyễn Văn Quỳnh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến thiết kế mới con quay vi cơ kiểu tuning fork, hoạt động dựa trên hiệu ứng coriolis. Linh kiện có cấu trúc gồm hai khối gia trọng đối xứng, liên kết với nhau thông qua một dầm đàn hồi hình thoi. Hoạt động của linh kiện được kích hoạt bằng hệ tụ điện răng lược làm cho hai khối gia trọng dao động ngược pha nhau 1800. Thiết kế này cho phép khử bỏ hoặc hạn chế các mode dao động đồng pha khi dẫn động bằng lực tĩnh điện nhằm cải thiện biên độ dẫn động của cấu trúc. Dao động cảm ứng coniolis đáp ứng chuyển động quay với vận tốc góc được nhận biết bằng một hệ tụ răng lược thứ hai. Vận tốc góc được xác định thông qua phép đo biến đổi điện dung. Cơ cấu bánh xe đàn hồi tự xoay, đặt ở giữa dầm liên kết để chống dao động cảm ứng đồng pha, có vai trò loại bỏ tạp nhiễu gây ảnh hưởng đến tín hiệu lối ra. Thiết kế mới đã đạt được tiêu chí đưa ra là tăng độ nhạy linh kiện và thuận lợi cho việc thu nhận tín hiệu cần đo.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right