Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Cơ cấu triển khai và xếp gọn màn chống muỗi

Cập nhật Thứ sáu - 19/02/2016 11:18 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Cơ cấu triển khai và xếp gọn màn chống muỗi
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-01305
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/09/2011
5. Ngày cấp 25/09/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH một thành viên Thiên Lộc Đức
7. Tác giả Trần Tuấn Lộc (VN)
8. Điểm nổi bật
Với mục đích giúp thuận tiện cho việc mắc và xếp gọn mùng, sáng chế đề xuất cơ cấu triền khai và xếp gọn màn chống muỗi. Cơ cấu triển khai và xếp gọn màn chống muỗi bao gồm khung, các puli lắp bên dưới khung, khối puli trung tâm lắp vào khung, các dây lắp qua các puli và có đầu thứ nhất nối theo kiểu quấn/xả với khối puli trung tâm. Nhờ đó người sử dụng có thể điều khiển việc nâng hoặc hạ màn chống muỗi khi màn chống muỗi lắp cố định với đầu thứ hai của dây bằng cách điều khiển xoay khối puli trung tâm.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right