Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chủng xạ khuẩn Actinoplanes EBL.VN1 đột biến có khả năng sinh tổng hợp acarboza cao

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 14:48 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chủng xạ khuẩn Actinoplanes EBL.VN1 đột biến có khả năng sinh tổng hợp acarboza cao
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2015-00239
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Đỗ Thị Tuyên (VN), Lê Thanh Hoàng (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng xạ khuẩn Actinoplanes EBL.VN1 đột biến có khả năng sinh tổng hợp acarboza cao, khác biệt ở chỗ chủng này mang các đột biến gen ngẫu nhiên trong hệ gen được tạo ra khi xử lý bào tử Actinoplanes sp.VN1 tự nhiên phân lập được trong mẫu đất ở Việt Nam bằng chất gây đột biến N-metyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidin (NTG) kết hợp với chiếu xạ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right