Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chủng vi khuẩn Klebsiella sp. BTW8 thuần khiết về mặt sinh học có khả năng loại màu thuốc nhuộm và có khả năng sinh tổng hợp enzym lacaza, enzym azoreductaza và hợp chất polyme ngoại bào

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 15:03 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chủng vi khuẩn Klebsiella sp. BTW8 thuần khiết về mặt sinh học có khả năng loại màu thuốc nhuộm và có khả năng sinh tổng hợp enzym lacaza, enzym azoreductaza và hợp chất polyme ngoại bào
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0015003-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 29/12/2015
5. Ngày cấp 29/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Đặng Thị Cẩm Hà (VN)
7. Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh (VN), Đặng Thị Cẩm Hà (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn Klebsiella sp. BTW8 thuần khiết về mặt sinh học, trong đó chủng này có trình tự đầy đủ của đoạn gen mã hoá 16S rARN với kích thước 1194 nucleotit được đăng ký trên GenBank với số hiệu nhận biết KT318396 và các đặc tính sau đây: - có khả năng sinh tổng hợp cả enzym lacaza ngoại bào và enzym azoreductaza nội bào; - có khả năng sinh tổng hợp hợp chất polyme ngoại bào (extracellular polymeric substances - EPS); và - có khả năng loại màu thuốc nhuộm trong nước và bùn thải từ nhà máy dệt nhuộm có độ pH ³ 9.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right