Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chổi quét

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 10:18 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chổi quét
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2012-00270
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/04/2013
5. Ngày cấp 25/04/2013
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Hữu Lộc (VN)
7. Tác giả Nguyễn Hữu Lộc (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất chổi quét bao gồm nan chổi, nan chổi này có các cọng chổi và thanh đỡ, các cọng chổi này có tiết diện mặt cắt ngang dạng hình côn và nối liền với thanh đỡ; mặt bên của thanh đỡ có các lỗ và chốt định vị để các nan chổi ghép thành lớp và thanh đỡ còn có các rãnh thông để bu lông có thể xuyên qua khi lắp; bề mặt trong của thanh kẹp thứ nhất có các lỗ định vị để lắp với các chốt định vị của thanh đỡ của nan chổi phía trên, bề mặt trong của thanh kẹp thứ hai có các chốt định vị để lắp với các lỗ định vị của thanh đỡ của nan chổi phía dưới; hai thanh kẹp thứ nhất và thứ hai có các lỗ lắp bu lông để cố định các lớp nan chổi và ở đầu nối của hai thanh kẹp này có tiết diện mặt cắt ngang hình bán nguyệt sao cho khi chúng ghép lại với nhau có tiết diện hình tròn để lắp với cán chổi.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right