Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chi tiết liên kết dùng để neo hệ cốt thép và hệ cốp pha tạm thời của tấm sàn bê tông rỗng

Cập nhật Thứ ba - 16/02/2016 14:44 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chi tiết liên kết dùng để neo hệ cốt thép và hệ cốp pha tạm thời của tấm sàn bê tông rỗng
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0001112-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 27/01/2011
5. Ngày cấp 27/01/2011
6. Chủ sở hữu chính Đỗ Đức Thắng (VN)
7. Tác giả Đỗ Đức Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cấp đến chi tiết liên kết dùng để neo hệ cốt thép và hệ cốp pha tạm thời của tấm sàn bê tông rỗng bao gồm phần đế phẳng (110) dạng tấm phẳng có lỗ (111) có dạng hình lục lăng hoặc dạng tương tự được tạo ra tại tâm của phần đế; phần thân chính (120) dạng tấm phẳng được bố trí vuông góc liền khối tại đường tâm dọc của phần đế phẳng (110), bao gồm phần đoạn nằm ngang (121) tương ứng và được tạo liền khối với phần đế phẳng (110), hai đầu tự do (122) dạng gấp khúc được mở rộng đối xứng sang hai bên và vát nghiêng cao lên trên từ phần đoạn nằm ngang (121), hai khe hở ngang (123) được tạo ra tương ứng ở hai đầu tự do (122), và ống trụ (124) được bố trí tại tâm của phần đoạn nằm ngang (121) sao cho đồng tâm với lỗ (111) của phần đế phẳng (110); và ít nhất hai cặp chân đỡ trợ lực (130) được bố trí tại hai mặt vuông góc của tấm đế phẳng (110) và phần thân chính (120).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right