Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình chế tạo chế phẩm này và quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi.

Cập nhật Thứ hai - 28/12/2015 11:01 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình chế tạo chế phẩm này và quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi.
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-01484
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2015
5. Ngày cấp 25/11/2015
6. Chủ sở hữu chính Phan Trọng Hiếu (VN), Vũ An (VN), Hoàng Mai Chi (VN)
7. Tác giả Phan Trọng Hiếu (VN), Vũ An (VN), Hoàng Mai Chi (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, bao gồm hai thành phần chính: i) bentonite được hữu cơ hóa và ii) bentonite dược axit hóa, với tỷ lệ giữa hai thành phần này nằm trong khoảng 20/80 đến 80/20. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình chế tạo chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình này bao gồm các công đoạn; (i) chế tạo bentonite được hữu cơ hóa; (ii) chế tạo bentonite được axit hóa; và (iii) phối trộn hai thành phần trên với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình này bao gồm các công đoạn sau: - phân tán chế phẩm theo điểm 2 vào nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng; - ngâm hỗn hợp trong khoảng 6 đến 12 giờ ở nhiệt độ nằm trong khoảng 20°C đến 30°C; và - lọc tách phần chất rắn không tan.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, bao gồm hai thành phần chính: i) bentonite được hữu cơ hóa và ii) bentonite dược axit hóa, với tỷ lệ giữa hai thành phần này nằm trong khoảng 20/80 đến 80/20.
Sáng chế cũng đề cậpđến quy trình chế tạo chế phẩm xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình này bao gồm các công đoạn; (i) chế tạo bentonite được hữu cơ hóa; (ii) chế tạo bentonite được axit hóa; và (iii) phối trộn hai thành phần trên với nhau.
Ngoài ra, sáng chế cònđề cập đến quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, quy trình này bao gồm các công đoạn sau:
- phân tán chế phẩm theo điểm 2 vào nước thải nhiễm dầu và kim loại nặng;
- ngâm hỗn hợp trong khoảng 6 đến 12 giờ ở nhiệt độ nằm trong khoảng 20°C đến 30°C; và
- lọc tách phần chất rắn không tan.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right