Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chế phẩm khử trùng dùng để làm sạch môi trường nước ở các vùng nuôi trồng thủy sản

Cập nhật Thứ tư - 24/02/2016 09:41 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chế phẩm khử trùng dùng để làm sạch môi trường nước ở các vùng nuôi trồng thủy sản
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2010-01143
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2011
5. Ngày cấp 25/11/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty Hữu hạn Sinh học Hoàn Cầu
7. Tác giả Hoàng Khải Phát (CN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến chế phẩm khử trùng dùng để làm sạch môi trường nước ở các vùng nuôi trồng thuỷ sản bao gồm các thành phần sau (% khối lượng): 1,3-Dibrom-5,5-Dimetylhydantoin (C5H6O2N2Br2) 18,65 Natri sulphat (Na2SO4) 81,35.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right