Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chế phẩm khử mùi không khí từ quả bơ

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 10:06 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chế phẩm khử mùi không khí từ quả bơ
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-00965
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/08/2014
5. Ngày cấp 25/08/2014
6. Chủ sở hữu chính Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ hóa dược thảo
7. Tác giả Bùi Tô Phương Thảo (VN), Bùi Văn Cứ (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến chế phẩm khử mùi không khí từ quả bơ bao gồm sản phẩm thủy phân triglyxerit từ quả bơ, thành phần có tác dụng nhũ hóa và khử mùi và nước trong đó các thành phần được điều chế thành dạng nhũ tương dầu trong nước. Chế phẩm khử mùi được làm từ quả bơ nhờ có dạng nhũ tương dầu trong nước, có thể xử lý được cả mùi có cấu trúc phân cực lẫn mùi có cấu trúc không phân cực.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right