Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chế phẩm diệt ốc bươu vàng chứa saponin có tác dụng hiệp đồng gia tăng

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 11:05 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chế phẩm diệt ốc bươu vàng chứa saponin có tác dụng hiệp đồng gia tăng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0011852-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 30/09/2013
5. Ngày cấp 30/09/2013
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Trường Thành (VN)
7. Tác giả Vũ Lữ (VN), Nguyễn Trường Thành (VN), Nguyễn Thị Me (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa saponin thực vật để phòng trừ các động vật thân mềm ăn mô thực vật, cụ thể là để phòng trừ ốc bươu vàng (OBV) hại lúa nước có tác dụng hiệp đồng gia tăng. Chế phẩm theo sáng chế chứa thành phần hoạt tính là saponin lấy từ thực vật được chọn trong nhóm bao gồm thàn mát, trẩu, sở, chố, bồ kết và chất bảo quản là đồng sulfat.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa saponin thực vật để phòng trừ các động vật thân mềm ăn mô thực vật, cụ thể là để phòng trừ ốc bươu vàng (OBV) hại lúa nước có tác dụng hiệp đồng gia tăng. Chế phẩm theo sáng chế chứa thành phần hoạt tính là saponin lấy từ thực vật được chọn trong nhóm bao gồm thàn mát, trẩu, sở, chố, bồ kết và chất bảo quản là đồng sulfat.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right