Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chậu trồng cây kết hợp xử lý chất thải

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:48 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Chậu trồng cây kết hợp xử lý chất thải
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02185
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Thạch Lam (VN)
7. Tác giả Nguyễn Thạch Lam (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến chậu trồng cây để xử lý chất thải bên trong của chậu bao gồm chậu, đường hầm, nắp và ống thông hơi. Chậu được đục các lỗ lớn sát đáy để làm cửa ra vào cho các đường hầm và đục các lỗ nhỏ cách đáy lớn hơn 5 cm để thoát nước. Đường hầm hình trụ nội tiếp các lỗ lớn trên thành chậu, thân đường hầm đục các lỗ nhỏ để thông khí, thoát nước và giun đất có thể ra vào. Nắp để đậy kín hai cửa ra vào đường hầm. ống thông khí được gắn vuông góc với đỉnh đường hầm, các ống thông khí này có chiều cao khác nhau.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right