Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn tạo mảng mềm tự chèn ba chiều có khả năng ngàm khóa biên

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 09:07 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Cấu kiện bê tông đúc sẵn tạo mảng mềm tự chèn ba chiều có khả năng ngàm khóa biên
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02424
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Lê Văn Tuấn (VN)
7. Tác giả Lê Văn Tuấn (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến cấu kiện bê tông đúc sẵn tạo mảng mềm tự chốn ba chiều có khả năng ngàm khóa biên theo hai phương dùng trong công trình xây dựng bao gồm: mố tiêu giảm sóng (1) hình dạng nửa viên kim cương sáu mặt phẳng; lớp mặt cấu kiện (2) dạng hình khối lục lăng; phần thân giữa (3) có dạng mái nghiêng lồi lâm hình nêm; lớp chân cấu kiện (4) là khối đặc có dạng hình mỏ neo với ba chân có chiều dài không giống nhau trong đó có hai chân ngắn hơn và một chân dài hơn; lỗ thoát nước (5) để hấp thu sóng và giảm áp lực đẩy nổi.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right