Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bóng đèn led tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 16:22 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bóng đèn led tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-03339
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ năng lượng mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2015
6. Chủ sở hữu chính Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Vũ Đình Lãm (VN), Bùi Hùng Thắng (VN), Phan Ngọc Minh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất bóng đốn led tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu, trong đó kết cấu lâi đốn led có dạng lưới, do vậy mà không gian đế chất lỏng tự đối lưu sẽ lớn hơn, trở lực của khối chất lỏng giảm xuống, chất lỏng trong bóng đốn sẽ dễ dàng di chuyển, qua đó nâng cao hiệu quả tản nhiệt của bóng đốn led. Việc nâng cao hiệu quả tản nhiệt cho đốn led sẽ góp phần tăng độ bền, kéo dài tuổi thọ cũng như nâng cao hiệu suất phát quang cho đốn led. Bằng kết cấu bóng đốn hình bầu dục hoặc hình trụ thì có thể nâng cao diện tích bề mặt vỏ của bóng đốn, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả tản nhiệt cũng như công suất của bóng đốn led.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right