Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ phận tạo chân không trong máy nhồi thịt

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 11:03 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ phận tạo chân không trong máy nhồi thịt
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2013-00067
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 27/10/2014
5. Ngày cấp 27/10/2014
6. Chủ sở hữu chính PTN điều khiển số và kỹ thuật hệ thống
7. Tác giả Nguyễn Thanh Nam (VN), Nguyễn Thiên Bình (VN), Vũ Ngọc Thanh Thế (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ phận tạo chân không trong máy nhồi thịt để làm xúc xích gồm lỗ cấp áp trung gian và lỗ hút không khí dư, khác biệt ở chỗ, hệ thống có thể hút không khí dư tồn tại trong hạt thực phẩm nhồi tại vị trí đầu ra của trục vít nhồi mà không bị hút lẫn cả hạt thực phẩm vào nguồn chân không nhờ vào lỗ có cấu tạo hình chữ T.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right