Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ lưỡi chấn tạo mí đôi để chế tạo khuôn làm nước đá cây

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 15:34 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ lưỡi chấn tạo mí đôi để chế tạo khuôn làm nước đá cây
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02872
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Bùi Hữu Phước (VN)
7. Tác giả Bùi Hữu Phước (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bộ lưỡi chấn tạo mí đôi để chế tạo khuôn làm nước đá cây. Bộ lưỡi chấn tạo mí đôi bao gồm lưỡi chấn động (21) và lưỡi chấn tĩnh (22), trong đó mép chấn của lưỡi chấn động được chế tạo hình gấp khúc ba đoạn bao gồm đoạn mép ngoài và đoạn giữa được bào vát lên tạo thành một góc nhọn và đoạn mép trong song song với chiều dọc của lưỡi chấn và có chiều dài dài hơn mép ngoài để ép chặt khuôn giữ cho khuôn không bị méo, mép chấn của lưỡi chấn tĩnh được chế tạo hình gấp khúc hai đoạn sao cho khi lưỡi chấn động chuyển động xuống và khớp với lưỡi chấn tĩnh tạo ra một khe chấn giữa hai lưỡi dao để chấn khuôn tạo ra mí đôi.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right