Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ khuôn dẫn hướng và cắt cho máy cắt, tách, chẻ hạt điều tự động

Cập nhật Thứ ba - 16/02/2016 16:12 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ khuôn dẫn hướng và cắt cho máy cắt, tách, chẻ hạt điều tự động
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-00605
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/06/2014
5. Ngày cấp 25/06/2014
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ khuôn máy việt
7. Tác giả Đỗ Cao Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bộ khuôn dẫn hướng và cắt cho máy cắt, tách, chẻ hạt điều tự động. Bộ khuôn theo sáng chế bao gồm khuôn trên gắn với tấm đế khuôn trên, khuôn dưới gắn với tấm đế khuôn dưới và trên bề mặt khuôn trên và khuôn dưới với các rãnh dẫn hình chữ V để dẫn hướng, định vị và kẹp chặt hạt điều, ngăn hạt điều không bị đổ ngang. Khuôn trên gồm các khuôn nhỏ hơn bằng sắt, mỗi khuôn nhỏ này có một rãnh dẫn hình chữ V. Khuôn dưới là một tấm sắt có các rãnh dẫn hình chữ V tương ứng với các rãnh dẫn của khuôn trên. Các rãnh dẫn chữ V trên bộ khuôn được thiết kế nhỏ dần về phía cuối bộ khuôn và số lượng các rãnh dẫn trên bộ khuôn có thể thay đổi được.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right