Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ khung gió gài lồng bảo vệ dùng cho quạt điện

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 10:56 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ khung gió gài lồng bảo vệ dùng cho quạt điện
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-01528
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2013
5. Ngày cấp 25/12/2013
6. Chủ sở hữu chính Trần Chí (VN)
7. Tác giả Trần Chí (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bộ khung gió gài lồng bảo vệ dùng cho quạt điện gồm ba chi tiết chính: khung gió trước (1), khung gió sau (2) và lồng bảo vệ cánh quạt (3). Theo đó khung gió sau (2) sẽ được lắp vào khung gió trước (1) làm thành bộ khung gió. Lồng bảo vệ cánh quạt (3) sẽ được lắp trên khung gió sau (2) và được giữ chặt trên khung gió sau (2) nhờ vào các chốt gài (2.4) và chốt chặn(2.3).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right