Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ khóa bánh xe máy tự động

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 10:43 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ khóa bánh xe máy tự động
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-01348
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/07/2014
5. Ngày cấp 25/07/2014
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Ngọc Tuấn (VN)
7. Tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bộ khóa bánh xe máy tự động gồm càng trái (1a) và càng phải (1b) lắp bản lề trên tấm (11) và bàn đạp (2), khác biệt ở chỗ, bàn đạp (2) lắp bản lề với thanh trái (3a) và thanh phải (3b), bàn đạp (2) lắp với trục (6) trượt trong lỗ của thanh trên (4) và thanh dưới (13), lò xo đẩy (5) đẩy chốt (14) và trục (6), chốt móc (7) móc chốt (14) để giữ trục (6) không trượt lên, thiết bị (10) kéo chốt móc (7) đến vị trí nam châm (9) hút, chốt ngang (12) đi lên đẩy chốt móc (7) về trạng thái ban đầu nhờ lò xo kéo (8), nhờ vậy, khi bánh xe máy tỳ vào bàn đạp (2), càng trái (1a) và càng phải (1b) quay tạo ra khe hẹp giữ bánh xe bên trong.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right